Bioresonantie Consult

Bioresonantie

Graag de teek die op uw huid zit en die u verwijderd heeft, graag in een glazen potje meebrengen.

Definitie van de Bioresonantie:

Behandeling met de geïnfecteerde lichaamseigen trillingen van de patiënt.

 Dat verteld, dat deze trillingen…

a) .. uit het lichaam van de patiënt zelf komt,

b) in het Bioresonantie – apparaat geleid word,

c)  dat het geïnverteerd/omgekeerd word en,

d) aan het lichaam van de patiënt teruggegeven word.

Het doel is:

Pathologische trillingen op te lossen.

Fysiologisch trillingen te versterken.

Het regulatie principe in de Bioresonantie,

De biocybernetische regelsysteem

bioresonantie

Technische / natuurkundige weergave van het inverteren met een oscillatieapparaat.